Kvíz cností

Čo Vás najviac vystihuje?

Kvíz cností

V čom sa chcete najviac zlepšiť?

Kvíz cností

Čo Vás najviac nahnevá/podráždi?

Kvíz cností

Vaši priatelia sú hlavne:

Kvíz cností

V ktorej neresti najčastejšie padáte?

Kvíz cností

Čo vo Vás vyvolá najkrajšie pocity?

Kvíz cností

Keď si sused kúpi niečo nové, čo sa Vám páči:

Kvíz cností

Keď si Váš neobľúbený známy zlomí ruku:

Kvíz cností

V radujúcom sa kruhu rodiny

Kvíz cností

Váš kamarát dosiahol úspech:

Kvíz cností

Vaše životné ciele a plány:

Kvíz cností

Svoju prácu vykonávam:

Kvíz cností

Rád odpočívam mimo noci:

Kvíz cností

Keď ma poprosia nečakane o pomoc:

Kvíz cností

Váš boj s necudnými myšlienkami:

Kvíz cností

Moje vyjadrovanie vo vzťahu k opačnému pohlaviu je:

Kvíz cností

Moje oblečenie je

Kvíz cností

Známosti s opačným pohlavím udržujem:

Kvíz cností

Moja reakcia pri vytočení je:

Kvíz cností

Hádam sa:

Kvíz cností

Keď sa niečo neurobí podľa mojich predstáv:

Kvíz cností

Rozjímam o Bohu, o tom čo je správne a nesprávne:

Kvíz cností

Stravujem sa:

Kvíz cností

Na svoju stravu som:

Kvíz cností

Keď sa jedná o alkohol:

Kvíz cností

Pôst a abstinencia pre mňa znamená:

Kvíz cností

Svoje veci a majetok:

Kvíz cností

Peniaze pre mňa znamenajú:

Kvíz cností

Almužnu rozdávam:

Kvíz cností

Svojich priateľov:

Ďakujeme za vyplnenie testu cnosti!

Vyhodnotenie so zľavovým kódom odošleme na Vašu emailovú adresu.